PMA Model Eligibility

wdt_ID Part Type PMA Part No. OEM Part No. Model Eligibility
1 SEAT FOOT CA100-530448-5 100-530448-5 RAYTHEON / BEECH
2 SEAT FOOT CA100-530448-7 100-530448-7 RAYTHEON / BEECH
3 BUSHING, NOSE GEAR CA100-820017-1 100-820017-1 RAYTHEON / BEECH
4 BUSHING, LANDING GEAR CA101-810014-1 101-810014-1 RAYTHEON / BEECH
5 BUSHING CA101-810014-3 101-810014-3 RAYTHEON / BEECH
6 BUSHING, M. TORQUE LINK IN GR CA101-810024-3 101-810024-3 RAYTHEON / BEECH
7 TORQUE LINK BUSHING CA101-810024-5 101-810024-5 RAYTHEON / BEECH
8 PIN, TORQUE LINK CA101-810025-1 101-810025-1 RAYTHEON / BEECH
9 BOLT CA101-810089-1A 101-810089-1 RAYTHEON / BEECH
10 BOLT CA101-810090-1 101-810090-1 RAYTHEON / BEECH
Part Type PMA Part No. OEM Part No. Model Eligibility
Go Top